Mám zájem se zlepšovat

Každá z lékáren má asi zájem na vylepšování svých služeb a posilování tržeb...


Spolupráce

Každý z majitelů nebo provozovatelů lékáren má asi zájem na vylepšování svých služeb a posilování tržeb.

Majitelem a provozovatelem nezávislé lékárny je zpravidla lékárník s erudicí ve svém oboru.

V rámci řetězcových lékáren jsou prodejní aktivity řízeny specializovaným oddělením na prodej a marketing. Toto oddělení vytváří marketingové strategie a komunikuje s dodavatelskými firmami. Toto rozložení vytváří již zásadní nepoměr sil.

Marketing lékárny

Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU. Našim cílem je nabídnout právě segmentu nezávislých lékáren vysoce profesionální podporu, která by tuto nerovnováhu mohla částečně eliminovat.Projekt ŠANCE PRO LÉKÁRNU je podanou rukou pro Vás.


Jaké jsou naše zkušenostiPrincipy spolupráce

A. Poradenská činnost
B. Převzetí marketingových aktivit na dobu určitou - tzv. outsourcing

Našim klientům nabízíme dvě základní možnosti spolupráce.První je formou Poradenské činnosti

  1. V úvodu provedeme u klienta marketingový a provozní audit..
  2. Ten porovnáme s modelem potenciální výkonnosti lékárny v dané lokalitě..
  3. Na základě zjištěných výsledků zpracujeme návrh marketingové a manažerské strategie.

S klientem spolupracujeme ve formě poradenské činnosti v předem stanoveném období. Na základě sdíleného reportingu z lékárenského informačního systému kontrolujeme progres.

Druhou formou je převzetí části marketingových aktivit naší firmou ve formě – outsourcingu
Postup je identický s body 1-3 Poradenské činnosti

Předem určené marketingové aktivity řídíme a zajišťujeme po stanovenou dobu my a s klientem kontrolujeme progres.


Typ lékárny


Výhody naší budoucí spolupráceMám zájem se dozvědět více o spolupráci v oblasti rozvoje lékárny.