Přemýšlím o prodeji

Přemýšlíte o prodeji své lékárny...


Šance pro lékárnu

V rámci projektu ŠANCE PRO LÉKÁRNU myslíme i na Vás, kteří přemýšlíte o prodeji své lékárny.

Naše společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. od roku 2012 působila jako transakční poradce při mnoha akvizicích lékáren v ČR. Pro tuto činnost provozujeme specializovaný portál Lekarnanaprodej.cz. Pomáhali jsme prodávat lékárny zájemcům mimo obor i velkým nadnárodním korporacím.

Z průběhu těchto transakcí jsme zjistili mimo jiné následující fakta:


Transakce - fakta

Doporučujeme věnovat adekvátní čas přípravě celé transakce, určitě se to vyplatí.


Prodej lékárny


V rámci asistence prodeje Vaší lékárny nabízíme následující možnosti spolupráce

1. Kompletní servis
Od přípravy výběrového řízení až po aktivní asistenci při vyjednávání.


2. Volitelný balíček služeb z možností
    A. Zprostředkování prodeje
    B. Příprava na prodej - provozní analýza
    C. Příprava na prodej - ekonomický a účetní audit
    D. Příprava na prodej - právní audit
    E. Aktivní asistence při vyjednávání o ceně


3. NOVINKA - PROFI PRODEJ LÉKÁRNY

Jedná se o naši novou službu, kdy vaše lékárna na dobu určitou vstoupí do speciálního programu na přípravu prodeje. V tomto období se budeme snažit prostřednictvím inovativní marketingové strategie zvýšit tržby a počty klientů - a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny za lékárnu.IDEA

Provoz lékárny a marketing

Účetní a právní evidence

Vyhledání vhodného kupce

Změna marketingu lékárny

Modelový příklad

Za poslední 5 let došlo na trhu akvizic lékáren k zásadní změně v myšlení investorů. Dříve převládala metodika stanovení ceny lékárny přes násobky výše průměrné měsíční tržby. Jejich výše byla dána atraktivitou lékárny a zájmem investora o její koupi.

Současný pohled investora, který zpravidla očekává:

Stanovení ceny lékárny se většinou odvíjí od výše ekonomického ukazatele EBIDTA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti).

Nabídková kupní cena bude zpravidla násobkem ukazatele EBIDTA a výše násobku bude ovlivněna její návratností a rizikem udržení stávajících tržeb a nákladů. Aktuálně jsme zaznamenali její výši od 2,5 – 6 násobek EBIDTA.


Prodej lékárny BEZ ASISTENCE Prodej lékárny S ASISTENCÍ
EBIDTA 1.500.000,- Kč 2.200.000,- Kč
Kategorie Lékárny B A
Násobek EBIDTA 3x 4,5x
Kupní cena 4.500.000,- Kč 9.900.000,- Kč

Poznámka: V modelovém příkladu jsme ukázali možnou změnu v konečné kupní ceně.Tomu předcházela

Naše odměna z úspěšné prodejní transakce je závislá na výši konečné kupní ceny. Z tohoto důvodu budeme investovat naše prostředky do Vašeho podnikání.Budeme investovat naše prostředky do Vašeho podnikání.Nejčastější komplikace úspěšného prodeje získané z naší praxe

Mějte na paměti, že budoucí kupující má zájem o koupi za co nejnižší cenu a bude využívat každou příležitost k jejímu snížení!


Chyby prodeje lékárny


Mám zájem se dozvědět více o možném prodeji lékárny.